Bekijk alle artikelen

Asbestattest verplicht bij verkoop vanaf 23 november 2022

Van plan om binnenkort je woning te verkopen?

Vanaf 23 november 2022 is een asbestattest verplicht voor de verkoop van alle panden waarvan de bouw dateert van vóór 2001.
Het asbestattest vertelt meer over de asbestveiligheid van een woning.
Asbest is immers een gevaarlijke stof die opgebouwd is uit kleine vezels die ingeademd aanleiding kunnen geven tot ernstige longaandoeningen.
Asbest werd vroeger vaak in woningbouw gebruikt (tot het verboden werd). Hierdoor is het nog steeds in veel gebouwen terug te vinden.

Het asbestattest is tien jaar geldig.

Hoe gebeurt de inspectie?
De asbestdeskundige bekijkt tijdens de inspectie de asbestverdachte materialen.
Hij beoordeelt hun toestand en hun risico. Bovendien adviseert hij je ook over de materialen die best weggenomen worden en over de verwijderingsmethode.

In principe zal de deskundige tijdens de inspectie geen zaken demonteren of afbreken om ingesloten materiaal op te sporen.
Lokale, kleine beschadigingen om een monster te kunnen nemen voor het labo kunnen wel. Zorg er wel voor de deskundige een vrije toegang heeft tot alle risicovolle plaatsen.
De asbestdeskundige zal vervolgens al de gegevens invoeren in een specifieke digitale databank.
De OVAM zal op basis daarvan een attest afleveren, die de deskundige je vervolgens bezorgt.

Verzamel alle nodige informatie over het gebouw
Hoe meer gegevens je de asbestdeskundige inventarisatie bezorgt, hoe efficiënter de asbestdeskundige zijn bezoek kan uitvoeren.
Heb je bv. bouw- en verdiepingsplannen, bestaand asbestonderzoek, informatie over ingesloten asbest, informatie over beschermd erfgoed op uw eigendom,
offertes of opleverattesten van renovatiewerken, historische foto's, informatie over gebruikte bouw- en isolatiematerialen?
Bezorg al die informatie aan de deskundige.

Verplicht voor alle overdrachten vanaf 23 november 2022
Het attest moet aanwezig zijn voor alle verkopen vanaf 23 november 2022.

Met verkopen bedoelen we:
- Alle verkoopovereenkomsten die ondertekend zijn vanaf 23 november 2022. Dit geldt ook voor de wederzijdse verkoopbeloften die in de praktijk vaak voorkomen;
- Is er geen verkoopovereenkomst, maar meteen een verkoopakte? Dan geldt de verplichting voor de verkoopakten die verleden zijn vanaf 23 november 2022;
- De verplichting geldt ook voor de schenking van een woning, maar niet voor woningen die via een erfenis overgaan.

De verplichting geldt trouwens niet alleen voor woningen, maar ook voor andere gebouwen zoals appartementen, kantoorruimtes, overheidsgebouwen...
Het attest moet aanwezig zijn bij het ondertekenen van de verkoopovereenkomst.

Aarzel niet ons te contacteren bij eventuele vragen.
Bij verkoop van uw onroerend goed helpen wij u sowieso met het aanvragen en verkrijgen van het asbestattest.

Bron: notaris.be