Bekijk alle artikelen

9 mei'23 - Elektrische laadpaal bij verhuur?

Kan de verhuurder verplicht worden om een elektrische laadpaal bij de huurwoning te installeren?
 
De elektrische wagens (EV's) maken zich op om de verbrandingsmotoren van de troon te stoten. EV’s zijn de toekomst, maar zijn we daarop voorbereid? 
Kunnen we tijdig de bijkomende infrastructuur voorzien? Wat bijvoorbeeld bij huurwoningen? Stel dat de huurder beschikt over een elektrische wagen. 
Kan de verhuurder in dat geval verplicht worden om een elektrische laadpaal bij de huurwoning te installeren? 
 
Toestemming verhuurder nodig?
Het antwoord is neen. Het voorzien van een laadpaal behoort immers niet tot de minimale woonkwaliteitseisen waaraan een huurwoning verplicht moet voldoen. 
Indien de huurder een laadpaal wil installeren, moet hij hiervoor in principe dus de toestemming bekomen van de verhuurder. 
Als huurder brengt men immers een wijziging aan het verhuurde goed aan. 
Als verhuurder moet je er natuurlijk wel op letten om niet al te lichtzinnig om te gaan met deze weigering. 
 
Gegronde reden voor weigering?
Je moet dus een grondige reden kunnen aanvoeren waarom je de plaatsing van een laadpaal door de huurder zou weigeren. 
Anders loop je immers het risico dat de weigering aanzien wordt als rechtsmisbruik. 
Als gegronde reden kan bijvoorbeeld worden gedacht aan bepaalde veiligheidsrisico’s die zich voordoen m.b.t. de elektrische installatie. 
Weiger je als verhuurder zonder meer, dan is de kans reëel dat de huurder toch via de vrederechter zijn slag thuis haalt. 
Het plaatsen van een laadpaal wijzigt immers in se niets aan de structuur en het uitzicht van het gebouw, waardoor de huurder in principe recht heeft om dit werk uit te voeren.  
 
Duidelijke afspraken op papier zetten!
Geef je als verhuurder de toestemming tot het plaatsen van een laadpaal, dan is het belangrijk om hierover duidelijke afspraken op papier te zetten. 
Zo kan je als verhuurder bijvoorbeeld eisen dat de werken door een erkend vakman worden uitgevoerd en dat je je tijdens de uitvoering van de werken een soort controlerecht voorbehoudt om erop toe te zien dat de werken volgens de regels van de kunst worden uitgevoerd. 
 
Wat als de huurder vertrekt?
Belangrijk daarnaast is om een duidelijke regeling af te spreken indien de huurder de huurwoning verlaat. 
Zo kan bijvoorbeeld bedongen worden dat de huurder de laadpaal bij vertrek moet verwijderen of de laadpaal moet laten staan, al dan niet met een vergoeding voor de huurder. 
Door een duidelijke regeling bij vertrek te voorzien, vermijdt men talrijke discussies op het einde van de huur. Goede afspraken maken dus goede vrienden. 
 
Bron: CIB