Bekijk alle artikelen

TE RENOVEREN VASTGOED - Energieverslindende te verbouwen woningen nemen toe aan populariteit.

Een woning met een slechte EPC-score is niet langer een no-go voor de Belg. Reden? “De prijsevolutie” zegt Wouter Thierie, econoom bij ING België.

Op de vastgoedmarkt was het afgelopen jaar veel vraag naar energiezuinige woningen, terwijl de verkoop van energieverslindende veel moeilijker loopt.
“Die tweedeling begint te verzwakken. Steeds meer gezinnen zijn bereid om een energieverslindende woning te kopen en te renoveren”, zegt Wouter Thierie, econoom bij ING België.
“Vorig jaar was een slechte EPC-score (die energieprestaties uitdrukt, red.) voor 49 procent van de Belgen een no-go, maar dat is intussen gedaald tot 38 procent.” Dat blijkt uit een enquête van ING België bij 1.000 Belgen.

Als er voldoende budget is om te renoveren, wil 54 procent de aankoop van een energieverslindende woning overwegen.
Een jaar geleden was dat nog maar 36 procent. “Dat heeft te maken met de prijsevolutie. De prijzen van woningen met een slechte EPC-score zijn gedaald, terwijl de energetisch zuinige woningen duurder zijn geworden. Veel gezinnen beginnen uit financiële noodzaak hun horizon te verbreden”, zegt Thierie. Die verschillende prijsevolutie bleek eerder ook uit een analyse van de vastgoedmakelaar ERA en de Universiteit Antwerpen.

“Energie-efficiëntie is uitgegroeid tot het belangrijkste criterium dat voor een koper de prijs bepaalt”, zegt Philippe Ledent, econoom bij ING België. De nabijheid van voorzieningen zoals scholen of winkels staat op de tweede plaats. De aanwezigheid van buitenruimte zoals een balkon of terras – tijdens de coronacrisis heel belangrijk – vervolledigt de top drie.

Opvallend is dat de aandacht voor energiezuinigheid stijgt met de leeftijd. Terwijl slechts 37 procent van de 18- tot 24-jarigen energiezuinigheid in zijn top drie van belangrijkste criteria zet, stijgt dat tot 72 procent onder de 55- tot 64-jarigen. “Dat is een risico. Het gevaar bestaat dat jongeren niet genoeg rekening houden met de hogere energiefactuur en de toekomstige impact op de waarde van een energieverslindende woning”, zegt Ledent. “Mogelijk gaan ze ook te veel bieden voor zulke huizen.”

Belgen zijn sceptisch over het energiebeleid: negen op de tien geloven niet dat de Europese klimaatdoelstelling, waarbij alle woningen tegen 2050 een EPC-label A hebben, gehaald zal worden. “Het grootste struikelblok zijn de financiële middelen om de renovatie te betalen”, zegt Thierie.
De kennis van de klimaatdoelstelling blijft beperkt. Maar weinig mensen beseffen dat de bestaande renovatieplicht in Vlaanderen maar een eerste stap is en dat de energie-eisen steeds strenger worden.

De betaalbaarheid van woningen staat onder druk door de opgelopen rente, terwijl de prijzen hebben standgehouden.
“De betaalbaarheid zal door een lagere rente de komende maanden wat verbeteren, maar ze zal slechter blijven dan voor 2022”, zegt Thierie. “Veel gezinnen moeten langer op de huurmarkt blijven om extra te sparen.” In de enquête geeft 64 procent van de huurders aan dat ze wel een woning willen kopen, maar onvoldoende middelen hebben.


Veel gezinnen beginnen uit financiële noodzaak hun horizon te verbreden” Wouter Thierie, econoom bij ING België Voor 2024 verwacht ING dat de gemiddelde prijzen met 1,5 procent stijgen. Voor woningen met een slechte EPC-score zal dat iets minder zijn en voor nieuwbouw en zuinige woningen zal dat iets meer zijn. Rekening houdend met een inflatie van 3 procent zal er in reële termen wel een prijsdaling zijn.
ING verwacht dat het renovatietempo zal vertragen. “Besparen op de energiefactuur was voor acht op de tien gezinnen de belangrijkste reden om te renoveren. Maar met de daling van de energieprijzen is die stimulans fors verzwakt”, zegt Thierie.

BRON: de Tijd